Czerwiec 6, 2014

Anna Gulak – film z serii „Polacy w Rzymie i Watykanie”

Filed under: aktualności — Tagi: , , , , , , , — Anna Gulak @ 9:37 pm

30 min, Film dokumentalny, Polska 2014

inter black small

W CELU OBEJRZENIA PIERWSZEJ CZĘŚCI FILMU , PROSZĘ KLIKNĄĆ NA PONIŻSZY LINK:

Anna Gulak – część pierwsza  filmu z serii \”Polacy w Rzymie i Watykanie\”

inter black small


foto artista Anna Gulak

„Portret Anny Gulak – malarki abstrakcyjnej, portrecistki znanych osobistości, rzeźbiarki… .Program ukazuje charakter pracy artysty samotnika w odniesieniu do osobowości bohaterki – kobiety dynamicznej, lubiącej ludzi, gwar oraz energię tętniącego życiem miasta, w którym można zapomnieć o trudzie samotnej pracy.” TVP2Czerwiec 2, 2014

O LIRYŹMIE PIĘKNA ABSTRAKCJI…

Filed under: aktualności — Tagi: , , , , , , — Anna Gulak @ 2:32 pm

 

FRAGMENTY Z OPRACOWANIA”LIRYZM PIĘKNA: ABSTRAKCJA I REALIZM W TWÓRCZOŚCI ANNY GULAK”

AUTORSTWA PROF. M. CAMPONE  WYKŁADOWCY HISTORII WSPÓŁCZESNYCH JĘZYKÓW SZTUKI

SECONDAUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

anna gulak creazione delle acque


„ (…) Nawiązująca do malarstwa analitycznego abstrakcyjna twórczość Anny Gulak odchodzi od wszelkiej przedstawieniowej fikcji, co powoduje, że z jednej strony ona sama staje się przedmiotem dociekań, a z drugiej – traci wszelką referencyjność, wszelkie naturalistyczne czy realistyczne odniesienia. Przejmując najczystsze koncepcyjne wzory europejskiego malarstwa abstrakcyjnego, które można powiązać z teorią Kandinskiego, artystka bada na swoich płótnach rytm, pewną abstrakcyjną, matematyczną konstrukcję. Nie powinien przy tym nikogo mylić taki tytuł jak „Impresja” ponieważ należy go rozumieć nie jako wrażenie, tj. reakcję zmysłów na kontakt z rzeczywistością, ale w sensie “czysto” etymologicznym, tj. jako “im-presję” (łac. imprimo, odciskam), niczym odcisk pieczęci w laku. Tytuł zatem nawiązuje do gestu artystki, do jej głębokiej i fizycznej relacji z płótnem, na którym, nie tyle “od-twarza”, ile raczej “wytwarza” rzeczywistość, którą reinterpretuje za pomocą właściwych sobie kodów wyrazowych i formalnych. W gruncie rzeczy chodzi tu o sens, który takim tytułom nadawał już Kandinsky, gdy pisał  “(…) wrażenie z »natury«, wyrażone w formie rysunkowo-malarskiej. Obrazy tego typu nazywam »Impresjami«”.

inter black small

anna gulak abstrakcja 1

inter black small

Artystka nie kroczy przy tym po prostu ścieżkami przetartymi przez innych poprzez użycie przeróżnych materiałów – na myśl przychodzi tu sztuka materii Burriego – bo choć wykorzystuje najrozmaitsze, niezwykłe i niespotykane materiały i środki wyrazu, to jednak czyni to ze względu na ich ekspresyjne walory, a nie dlatego, że poszukuje nowych rozwiązań dla samego poszukiwania. Olejne obrazy, w które wstawia złote rzeźbiarskie elementy dają efekty zależne od tego, jak pada na nie światło, a to z kolei pozwala zaistnieć swoistej “poetyce materii” (notabene, gdy o niej mowa, to wprost nie sposób pominąć je znaczenia dla duchowego horyzontu człowieka). W rezultacie prace te odznaczają się niemal rzeźbiarską materialnością, która wypływa z ich kompozycyjnej równowagi. Anna Gulak koncentruje się na podkreślaniu właściwości powierzchni, jest więc zainteresowanie, nie tyle przedstawianymi kształtami czy grą barw, ile raczej teksturą i kolorem samej materii, choć zarazem w swych obrazach stara się zachować ogólną harmonię.

inter black small

anna-gulak-obraz-abstrakcja-malarka1

inter black small

Posługując się wypracowanym przez siebie delikatnym i lirycznym językiem, artystka przekłada swe uczucia i fantazje na materialne kształty złożone z barw i wypukłych elementów. Te z kolei w połączeniu z organicznymi formami przyrody, z jednej strony stanowią osnowę dla pejzaży abstrakcyjnych niczym sny, a z drugiej – wytwarzają aurę zbudowaną z nawarstwionych gam kolorystycznych, które obdarzone silnym ładunkiem symbolicznym, niosą ze sobą rozmaite aluzje. Błękit, który w sztuce bywał interpretowany na rozliczne sposoby i który można wiązać, na przykład, z van Goghiem i Kandinskim; zieleń, czerwień, oranż – wszystkie te barwy, we wszystkich odcieniach, dają świadectwo synestetycznych zdolności, które Anna Gulak posiada ponad wszelką wątpliwość. Jej abstrakcyjne płótna stanowią współczesną tranksrypcję akordów, które swego czasu wygrywali Skriabin i Korsakow. W ślad za wielką europejską tradycją sztuki abstrakcyjnej, artystka przenosi swe impresje na płótno, niczym w jakimś akcie katharsis, przez co wywołuje i uwidacznia zawieszenie, któremu ulega wszelka percepcja czasu i przestrzeni, i z którym mamy do czynienia, gdy człowiek zmierza do samoświadomości(…).

inter black small

6

inter black small

(…)Nawarstwienia materii na płótnie, dodatkowo podkreślone umiejętnym opracowaniem olejnego tła i niemal zawieszone w próżni stają się metaforą egzystencjalnych poszukiwań, mających umożliwić odkrycie czegoś autentycznego i pozytywnego, równie cennego jak elementy wstawione w obrazy, czegoś, co można by przeciwstawić zasmucającej niepewności, która osacza człowieka i stanowi wyraźną oznakę współczesności.

inter black small

anna gulak abstrakcja 1

inter black small

Fakt, że w swej pracy Anna Gulak skupia się na materii i jej energii umożliwia zaistnienie prawdziwej „poetyki materii” charakterystycznej dla jej malarstwa. Odmiennie jednak niż miało to miejsce w malarstwie modernistycznym, cechującym się odrzuceniem formy, artystka bynajmniej nie usuwa jej z płótna. Poszukuje ona bowiem nowych środków ekspresji, takich, w których forma wypływałaby z jej gestu, z samego poszukiwania wyrazu. Ogólnie rzecz ujmując, forma nie poprzedza tu dzieła, lecz zeń wyrasta. Tym sposobem, potwierdzona zostaje wyższość sztuki, która kształtuje rzeczywistość i nadaje jej sens za pośrednictwem początkowego poetycznego gestu artysty.

inter black small

ANNA GULAK ABSTRAKCJA 5

inter black small

Zatem dzieło nie rodzi się tutaj z organizacji form, lecz wypływa z wyobraźni tego, kto je tworzy, tj. z wyobraźni wyłącznie tej osoby, w której umyśle „forma się kształtuje”(…).

(…)Osobowość artystki wyraża się w całkowicie oryginalnej artystycznej ekspresji. Sposób, w jaki posługuje się charakterystycznymi dla siebie środkami wyrazu, sytuuje ją w tym nurcie sztuki XX wieku, który z jednej strony wyznaczony jest twórczością Fontany, a z drugiej Burriego i Rauschenberga. Ci mistrzowie szukali bowiem kodu komunikacyjnego, który obalając kanoniczne podziały między sztukami, pozwalałby mieszać ze sobą rozmaite języki, a przez to wyrażał złożony charakter rzeczywistości. W tym sensie każde abstrakcyjne płótno Anny Gulak można postrzegać jako „hipertekst’ w znaczeniu, jakie nadał temu terminowi wielki rosyjski reżyser Eisenstein w swym tekście z 1929 r. zatytułowanym Poza kadrem, czyli jako zestaw tekstów, które należy odczytywać łącznie w taki sposób, by wykorzystując związki tematyczne sprawnie przechodzić od jednego do drugiego.

inter black small

ANNA GULAK ABSTRAKCJA 6

inter black small

Jest to szczególnie widoczne w Świetle,pracy , w której podział płótna- nawiązuje do motywu, który za sprawą słynnych wcześniejszych dzieł stał się swoistym toposem – wyraża i uwiecznia sposób bycia artystą w tej konkretnej chwili: z połączenia action painting i wstawionego świetlistego elementu rzeźbiarskiego powstał wielowymiarowy obiekt zdolny wywołać efekt świecenia, będący sednem tytułu. Tym sposobem, artystka podjęła strategię typową dla informelu, za pomocą której pragnie ona dotrzeć do nowych sfer liryzmu. Ów liryzm z kolei ma pozwolić wyodrębnić obszar sztuki abstrakcyjnej, niemającej żadnych odniesień do jakiejkolwiek rzeczywistości czy to zewnętrznej, czy to wewnętrznej.

inter black small

GERICO ANNA GULAK

inter black small

Owocem podobnych eksperymentów techniczno-formalnych jest obraz zatytułowany Płonące Jerycho. Niemal poziome podziały tego dzieła wyznaczone są przez rzeźbiarskie wstawki mające przedstawiać menorę, które stają się coraz bardziej wypukłe w miarę zbliżania się do środka płótna, tj. miejsca, w którym komunikacyjne napięcie sięga szczytu. Ów przedmiot – symbol ludu żydowskiego – pozwala zrozumieć tytuł odwołujący się do kluczowego momentu w historii Izraela opisanego w Księdze Jozuego, tj. do zdobycia miasta w Kanaan, którego mury runęły w chwili, gdy przy dźwiękach szofarów żydowscy kapłani okrążyli je siedem razy. Obraz ten silnie oddziałuje swoją metaforycznością – jest to hołd złożony ludowi, który najtragiczniejsze momenty swojej historii przeżył w ubiegłym wieku właśnie w Polsce okupowanej przez nazistów.(…)

(…)Z racji komunikacyjnych kodów, którymi posługuje się artystka, zespół jej płócien można określić jako harmonijny w znaczeniu etymologicznym tego słowa.

Poprzez swe działania, dzięki którym przywraca i przepracowuje „klasyczne” zapowiedzi sztuki abstrakcyjnej, w swych epistemologicznych poszukiwaniach Anna Gulak odtwarza związek pozwalający unieść i odzyskać ideał piękna i harmonii w sztuce współczesnej. Nie rezygnuje przy tym ona z charakterystycznych dla siebie poszukiwań formalnych i poznawczych zarazem. Sonduje bowiem ładunek energii i sugestii właściwy dla nagiej i surowej materii, która oddaje się w swym „byciu czymś danym”, a przy tym pozostaje niezależna i wolna od konfiguracji narzucanych jej przez biologiczny wymiar fizyczności, choć przy tym wszystkim bynajmniej nie odrywa się od siebie samej.(…)

inter black smallinter black small

polish-artist-anna-gulak-1-painting

inter black small

(…)W sztuce Anny Gulak współistnieją liryczna abstrakcja i portretowy realizm. Artystka wchłania tendencje obecne w dzisiejszej kulturze artystycznej, lecz zarazem przekształca je poprzez odwołania do klasycznych rozwiązań, formuł i typów przedstawień. Obie tak odmienne składowe jej twórczości powodują, że na tle współczesnej sztuki mówi ona absolutnie oryginalnym głosem. Pragnie ona ukazywać złożone problemy współczesności za pomocą języka przywracającego ideał piękna, ideał, który nigdy nie jest celem samym w sobie, ale jest zainspirowany pierwotną „Ideą Piękna”.(…)

Maria Carolina Campone

 

Wykładowca Historii współczesnych języków sztuki

 

Seconda Università degli Studi di Napoli

 

 

 


Czerwiec 1, 2014

Popiersia Jana Pawła II Anny Gulak w Pałacu Wikariatu Watykańskiego Św Jana na Lateranie

Filed under: aktualności — Tagi: , , , , , — Anna Gulak @ 11:50 pm

29 maja w  Pałacu Wikariatu Watykańskiego Św. Jana na Lateranie nastąpiło uroczyste odsłonięcie monumentalnego popiersia Świętego Jana Pawła II autorstwa polskiej artystki Anny Gulak. Jest to kopia popiersia usytuowanego w Atrium Auli Pawła VI w Watykanie. Ceremonii przewodniczył Wikariusz Rzymu Jego Eminencja kardynał Agostino Vallini. Obecni byli także przedstawiciele władz Miasta Rzymu oraz dyplomacji.

anna gulak

anna gulak