Czerwiec 6, 2014

Anna Gulak – film z serii „Polacy w Rzymie i Watykanie”

Filed under: aktualności — Tagi: , , , , , , , — Anna Gulak @ 9:37 pm

30 min, Film dokumentalny, Polska 2014

inter black small

W CELU OBEJRZENIA PIERWSZEJ CZĘŚCI FILMU , PROSZĘ KLIKNĄĆ NA PONIŻSZY LINK:

Anna Gulak – część pierwsza  filmu z serii \”Polacy w Rzymie i Watykanie\”

inter black small


foto artista Anna Gulak

„Portret Anny Gulak – malarki abstrakcyjnej, portrecistki znanych osobistości, rzeźbiarki… .Program ukazuje charakter pracy artysty samotnika w odniesieniu do osobowości bohaterki – kobiety dynamicznej, lubiącej ludzi, gwar oraz energię tętniącego życiem miasta, w którym można zapomnieć o trudzie samotnej pracy.” TVP2Czerwiec 2, 2014

O LIRYŹMIE PIĘKNA ABSTRAKCJI…

Filed under: aktualności — Tagi: , , , , , , — Anna Gulak @ 2:32 pm

 

FRAGMENTY Z OPRACOWANIA”LIRYZM PIĘKNA: ABSTRAKCJA I REALIZM W TWÓRCZOŚCI ANNY GULAK”

AUTORSTWA PROF. M. CAMPONE  WYKŁADOWCY HISTORII WSPÓŁCZESNYCH JĘZYKÓW SZTUKI

SECONDAUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

anna gulak creazione delle acque


„ (…) Nawiązująca do malarstwa analitycznego abstrakcyjna twórczość Anny Gulak odchodzi od wszelkiej przedstawieniowej fikcji, co powoduje, że z jednej strony ona sama staje się przedmiotem dociekań, a z drugiej – traci wszelką referencyjność, wszelkie naturalistyczne czy realistyczne odniesienia. Przejmując najczystsze koncepcyjne wzory europejskiego malarstwa abstrakcyjnego, które można powiązać z teorią Kandinskiego, artystka bada na swoich płótnach rytm, pewną abstrakcyjną, matematyczną konstrukcję. Nie powinien przy tym nikogo mylić taki tytuł jak „Impresja” ponieważ należy go rozumieć nie jako wrażenie, tj. reakcję zmysłów na kontakt z rzeczywistością, ale w sensie “czysto” etymologicznym, tj. jako “im-presję” (łac. imprimo, odciskam), niczym odcisk pieczęci w laku. Tytuł zatem nawiązuje do gestu artystki, do jej głębokiej i fizycznej relacji z płótnem, na którym, nie tyle “od-twarza”, ile raczej “wytwarza” rzeczywistość, którą reinterpretuje za pomocą właściwych sobie kodów wyrazowych i formalnych. W gruncie rzeczy chodzi tu o sens, który takim tytułom nadawał już Kandinsky, gdy pisał  “(…) wrażenie z »natury«, wyrażone w formie rysunkowo-malarskiej. Obrazy tego typu nazywam »Impresjami«”.

inter black small

anna gulak abstrakcja 1

inter black small

Artystka nie kroczy przy tym po prostu ścieżkami przetartymi przez innych poprzez użycie przeróżnych materiałów – na myśl przychodzi tu sztuka materii Burriego – bo choć wykorzystuje najrozmaitsze, niezwykłe i niespotykane materiały i środki wyrazu, to jednak czyni to ze względu na ich ekspresyjne walory, a nie dlatego, że poszukuje nowych rozwiązań dla samego poszukiwania. Olejne obrazy, w które wstawia złote rzeźbiarskie elementy dają efekty zależne od tego, jak pada na nie światło, a to z kolei pozwala zaistnieć swoistej “poetyce materii” (notabene, gdy o niej mowa, to wprost nie sposób pominąć je znaczenia dla duchowego horyzontu człowieka). W rezultacie prace te odznaczają się niemal rzeźbiarską materialnością, która wypływa z ich kompozycyjnej równowagi. Anna Gulak koncentruje się na podkreślaniu właściwości powierzchni, jest więc zainteresowanie, nie tyle przedstawianymi kształtami czy grą barw, ile raczej teksturą i kolorem samej materii, choć zarazem w swych obrazach stara się zachować ogólną harmonię.

inter black small

anna-gulak-obraz-abstrakcja-malarka1

inter black small

Posługując się wypracowanym przez siebie delikatnym i lirycznym językiem, artystka przekłada swe uczucia i fantazje na materialne kształty złożone z barw i wypukłych elementów. Te z kolei w połączeniu z organicznymi formami przyrody, z jednej strony stanowią osnowę dla pejzaży abstrakcyjnych niczym sny, a z drugiej – wytwarzają aurę zbudowaną z nawarstwionych gam kolorystycznych, które obdarzone silnym ładunkiem symbolicznym, niosą ze sobą rozmaite aluzje. Błękit, który w sztuce bywał interpretowany na rozliczne sposoby i który można wiązać, na przykład, z van Goghiem i Kandinskim; zieleń, czerwień, oranż – wszystkie te barwy, we wszystkich odcieniach, dają świadectwo synestetycznych zdolności, które Anna Gulak posiada ponad wszelką wątpliwość. Jej abstrakcyjne płótna stanowią współczesną tranksrypcję akordów, które swego czasu wygrywali Skriabin i Korsakow. W ślad za wielką europejską tradycją sztuki abstrakcyjnej, artystka przenosi swe impresje na płótno, niczym w jakimś akcie katharsis, przez co wywołuje i uwidacznia zawieszenie, któremu ulega wszelka percepcja czasu i przestrzeni, i z którym mamy do czynienia, gdy człowiek zmierza do samoświadomości(…).

inter black small

6

inter black small

(…)Nawarstwienia materii na płótnie, dodatkowo podkreślone umiejętnym opracowaniem olejnego tła i niemal zawieszone w próżni stają się metaforą egzystencjalnych poszukiwań, mających umożliwić odkrycie czegoś autentycznego i pozytywnego, równie cennego jak elementy wstawione w obrazy, czegoś, co można by przeciwstawić zasmucającej niepewności, która osacza człowieka i stanowi wyraźną oznakę współczesności.

inter black small

anna gulak abstrakcja 1

inter black small

Fakt, że w swej pracy Anna Gulak skupia się na materii i jej energii umożliwia zaistnienie prawdziwej „poetyki materii” charakterystycznej dla jej malarstwa. Odmiennie jednak niż miało to miejsce w malarstwie modernistycznym, cechującym się odrzuceniem formy, artystka bynajmniej nie usuwa jej z płótna. Poszukuje ona bowiem nowych środków ekspresji, takich, w których forma wypływałaby z jej gestu, z samego poszukiwania wyrazu. Ogólnie rzecz ujmując, forma nie poprzedza tu dzieła, lecz zeń wyrasta. Tym sposobem, potwierdzona zostaje wyższość sztuki, która kształtuje rzeczywistość i nadaje jej sens za pośrednictwem początkowego poetycznego gestu artysty.

inter black small

ANNA GULAK ABSTRAKCJA 5

inter black small

Zatem dzieło nie rodzi się tutaj z organizacji form, lecz wypływa z wyobraźni tego, kto je tworzy, tj. z wyobraźni wyłącznie tej osoby, w której umyśle „forma się kształtuje”(…).

(…)Osobowość artystki wyraża się w całkowicie oryginalnej artystycznej ekspresji. Sposób, w jaki posługuje się charakterystycznymi dla siebie środkami wyrazu, sytuuje ją w tym nurcie sztuki XX wieku, który z jednej strony wyznaczony jest twórczością Fontany, a z drugiej Burriego i Rauschenberga. Ci mistrzowie szukali bowiem kodu komunikacyjnego, który obalając kanoniczne podziały między sztukami, pozwalałby mieszać ze sobą rozmaite języki, a przez to wyrażał złożony charakter rzeczywistości. W tym sensie każde abstrakcyjne płótno Anny Gulak można postrzegać jako „hipertekst’ w znaczeniu, jakie nadał temu terminowi wielki rosyjski reżyser Eisenstein w swym tekście z 1929 r. zatytułowanym Poza kadrem, czyli jako zestaw tekstów, które należy odczytywać łącznie w taki sposób, by wykorzystując związki tematyczne sprawnie przechodzić od jednego do drugiego.

inter black small

ANNA GULAK ABSTRAKCJA 6

inter black small

Jest to szczególnie widoczne w Świetle,pracy , w której podział płótna- nawiązuje do motywu, który za sprawą słynnych wcześniejszych dzieł stał się swoistym toposem – wyraża i uwiecznia sposób bycia artystą w tej konkretnej chwili: z połączenia action painting i wstawionego świetlistego elementu rzeźbiarskiego powstał wielowymiarowy obiekt zdolny wywołać efekt świecenia, będący sednem tytułu. Tym sposobem, artystka podjęła strategię typową dla informelu, za pomocą której pragnie ona dotrzeć do nowych sfer liryzmu. Ów liryzm z kolei ma pozwolić wyodrębnić obszar sztuki abstrakcyjnej, niemającej żadnych odniesień do jakiejkolwiek rzeczywistości czy to zewnętrznej, czy to wewnętrznej.

inter black small

GERICO ANNA GULAK

inter black small

Owocem podobnych eksperymentów techniczno-formalnych jest obraz zatytułowany Płonące Jerycho. Niemal poziome podziały tego dzieła wyznaczone są przez rzeźbiarskie wstawki mające przedstawiać menorę, które stają się coraz bardziej wypukłe w miarę zbliżania się do środka płótna, tj. miejsca, w którym komunikacyjne napięcie sięga szczytu. Ów przedmiot – symbol ludu żydowskiego – pozwala zrozumieć tytuł odwołujący się do kluczowego momentu w historii Izraela opisanego w Księdze Jozuego, tj. do zdobycia miasta w Kanaan, którego mury runęły w chwili, gdy przy dźwiękach szofarów żydowscy kapłani okrążyli je siedem razy. Obraz ten silnie oddziałuje swoją metaforycznością – jest to hołd złożony ludowi, który najtragiczniejsze momenty swojej historii przeżył w ubiegłym wieku właśnie w Polsce okupowanej przez nazistów.(…)

(…)Z racji komunikacyjnych kodów, którymi posługuje się artystka, zespół jej płócien można określić jako harmonijny w znaczeniu etymologicznym tego słowa.

Poprzez swe działania, dzięki którym przywraca i przepracowuje „klasyczne” zapowiedzi sztuki abstrakcyjnej, w swych epistemologicznych poszukiwaniach Anna Gulak odtwarza związek pozwalający unieść i odzyskać ideał piękna i harmonii w sztuce współczesnej. Nie rezygnuje przy tym ona z charakterystycznych dla siebie poszukiwań formalnych i poznawczych zarazem. Sonduje bowiem ładunek energii i sugestii właściwy dla nagiej i surowej materii, która oddaje się w swym „byciu czymś danym”, a przy tym pozostaje niezależna i wolna od konfiguracji narzucanych jej przez biologiczny wymiar fizyczności, choć przy tym wszystkim bynajmniej nie odrywa się od siebie samej.(…)

inter black smallinter black small

polish-artist-anna-gulak-1-painting

inter black small

(…)W sztuce Anny Gulak współistnieją liryczna abstrakcja i portretowy realizm. Artystka wchłania tendencje obecne w dzisiejszej kulturze artystycznej, lecz zarazem przekształca je poprzez odwołania do klasycznych rozwiązań, formuł i typów przedstawień. Obie tak odmienne składowe jej twórczości powodują, że na tle współczesnej sztuki mówi ona absolutnie oryginalnym głosem. Pragnie ona ukazywać złożone problemy współczesności za pomocą języka przywracającego ideał piękna, ideał, który nigdy nie jest celem samym w sobie, ale jest zainspirowany pierwotną „Ideą Piękna”.(…)

Maria Carolina Campone

 

Wykładowca Historii współczesnych języków sztuki

 

Seconda Università degli Studi di Napoli

 

 

 


Marzec 6, 2014

Sztuka jest podwaliną kultury

Filed under: aktualności — Tagi: , , , , , , , , , , — Anna Gulak @ 10:04 pm

link do wywiadu:

SZTUKA JEST PODWALINĄ KULTURY

 

 

Cztery dziedziny sztuki. Jedno nazwisko. Seria prestiżowych wyróżnień i nagród. Ekspozycje w Polsce i poza jej granicami. I wielka miłość do sztuki. O swojej artystycznej drodze opowiada malarka i rzeźbiarka, Anna Gulak.

ANNA GULAK 1

Wrzesień 17, 2009

PIĘKNO AKTU – CZYLI ROZWAŻANIA O WŁASNYM MALARSTWIE

Filed under: aktualności — Tagi: , , , , , , — Anna Gulak @ 1:54 pm

O pięknie ciała ludzkiego


Z czym kojarzy się samo słowo „akt”? Zapewne pierwsze, co przychodzi na myśl to banalne stwierdzenie – nagość. Stwierdzenie oczywiście słuszne, lecz w wyobrażeniu trzyliterowego słowa mieści się coś więcej. Oprócz kłopotliwego, zawstydzającego podtekstu „golizny” w kulturowych ramach obyczajowości, wyrysowuje się wyobrażenie zmysłowej fizyczności unaocznionej na płaszczyźnie czy też w przestrzeni (zależnie od dziedziny sztuki), fizyczności ciała pełnego rozkwitu i pewności, jako apoteozy stworzenia, lub w swej cielesności bezbronnego, ukazującej intymność i naturalizm, przez co czyniącego go jeszcze piękniejszym w duchowej harmonii kalokagatia.

akt_II, olej na płótnie/ anna gulak

akt_II, olej na płótnie/ anna gulak

Akt, stanowił temat w sztuce od zarania dziejów. Jako forma wywodzi się z antycznej kultury greckiej, można nawet powiedzieć, że jest jej wynalazkiem, gdyż to greckie posągi ustanowiły kanon proporcji, który przetrwał (z odpowiednimi modyfikacjami, dostosowującymi go do mody i stylu) stulecia. Starożytna Grecja nie była jedyną antyczną kulturą, która wyznaczyła kanon proporcji, należy pamiętać także o Egipcie. Współczesna archeologia wnioskuje, iż przypuszczalnie w starożytnej Mezopotamii podjęte zostały próby stworzenia odpowiedniego kanonu. Prehistoryczne figurki znalezione w wykopaliskach są dowodem na powszechność tego tematu w innych kulturach sprzed tysięcy lat. Potwierdzają to takie dzieła, jak znaleziona w Laussel w rejonie Dordogne we Francji „Wenus z rogiem” datowana na okres pomiędzy dwudziestym drugim a osiemnastym tysiącleciem lub odkryte w Malcie pod Irkuckiem 24 figurki kobiece rzeźbione w kości mamuta.

Akt, swoją popularność w kulturze europejskiej, zawdzięcza Rzymianom. Jednak nie zawsze cieszył się zainteresowaniem i zajmował znaczące miejsca w historii dzieł poszczególnych stuleci.  W osiemnastowiecznej Anglii wprowadzono termin „nude”, w celu utwierdzenia społeczeństwa angielskiego, iż nagie ciało człowieka jest i zapewne będzie głównym przedmiotem zainteresowania sztuki we wszystkich krajach, gdzie malarstwo i rzeźba są należycie cenione.

Rację mieli ci, którzy w epoce nowożytnej tak przypuszczali. Prawda ta weryfikuje się przez następne stulecia, aż do dnia dzisiejszego. Wielcy twórcy, m.in. Francois Boucher, J.A.D. Ingres, Gustaw Courbet i Eugene Delacroix znacząco wpisali jego temat w historię sztuki. Poprzez wiek dwudziesty i czasy nam współczesne temat ten nie stracił na aktualności, wręcz przeciwnie, zyskał na popularności. Artyści, posługujący się spuścizną poprzednich stuleci, tworzyli nowe wersje przedstawień ciała ludzkiego. Zajmując przeciwstawne stanowiska, używali w tym celu deformacji, poszukiwali nowych form wyrazu, bądź stali się klasycznymi kontynuatorami poprzednich mistrzów.

Obecnie „akt” jest nie tylko aktualny z powodu masowej rewolucji seksualnej, co ma wyraz, nie tylko w myśleniu i zachowaniu, ale także w szokującym odwzorowaniu w sztuce. Niestety w większości przypadków natura cielesności aktu zostaje wynaturzana i niesmacznie przeinaczana według chorych fantazji twórców lub często po prostu w celu szokowania.   Wiadomo przecież, iż „nic bardziej nie pomaga niż skandalik” w zaistnieniu na rynku sztuki.

Moje zainteresowania ciałem ludzkim, a w szczególności aktem kobiecym miały zapewne, jak sięgam pamięcią, początek w okresie dojrzewania.  Naturalnym odruchem każdego młodego człowieka i normalnym elementem rozwoju psychofizycznego jest zjawisko obserwacji i porównywania elementów biologizmu człowieka. Jednym z zainteresowań moich obserwacji było zafascynowanie różnorodnością proporcji ludzkiego ciała. Jako osoba o perfekcjonistycznym i wysokim poczuciu estetyki, posiadająca wyostrzony zmysł obserwacji, z zaciekawieniem przyglądałam się różnorodności proporcji ludzkich sylwetek, zmienności konturów ciała, wyrazu i kształtów fizjonomii. Nieraz spostrzegłszy zgrabnie opływające ramiona, idealnie wykrojoną talię kobiecą lub regularność rysów twarzy, zamyślałam się nad zastaną harmonią proporcji, dostarczającą mi doznań estetycznych.

 powiększony fragment tryptyku, anna gulak

powiększony fragment tryptyku, anna gulak

Moje zainteresowania człowiekiem przyjęły także kształt natury psychoduchowej, w czym bliska jest mi idea kalokagatia. Zewnętrzny obraz poszczególnego człowieka, wypływa w dużym stopniu z jego wnętrza, z jego psychoduchowego stanu konstrukcji osobowościowej. Często piękno ciała jest tak zakłócone przez dysharmonię psychiczną, że jest ledwie dostrzegalne. Spojrzenie, uśmiech, chód czy też postawa danej osoby, jeżeli pełna piękna duchowego i inteligencji emocjonalnej zwykle przyćmiewa wyrzeźbione kontury cielesnych proporcji. Celem osiągnięcia pełni humanizmu jest równoległy rozwój na wszystkich trzech płaszczyznach: intelektualnej, duchowej i fizycznej. Szkoda tylko, że te dwie pierwsze są dzisiaj najczęściej pomijane.

Zafascynowanie człowiekiem doprowadziło mnie na studiach do zainteresowania się w malarstwie aktem, lecz głównie kobiecym. Dlaczego?

Rozpowszechniony jest i przyjęty w naszej kulturze pogląd, iż nagie ciało kobiece jest obiektem, po którym oko patrzącego nań widza, błądzi z przyjemnością i którego przedstawienia chętnie ogląda, czego nie można do końca powiedzieć o przedstawieniach ciała męskiego. Krągłość linii, opływowość kobiecych kształtów dostarcza nam zapewne więcej zmysłowej satysfakcji niż kanciasta sylwetka biblijnego Adama. Dlaczego tak lubimy obłości, krągłości i opływowość?  Odpowiedź na to jest zapewne zapisana w naszej cielesnej naturze, w psychologii biologicznego rozwoju naszej podświadomości czy też prenatalnego zakorzeniona idei płodności. Sam Durer, wielki twórca minionego czasu, pracując nad utworzeniem kanonów klasycznych proporcji ludzkich, wychodził od zakreślania kółek.

„ Pomimo wszystkich analogii, jakie zapisała poezja, między kobietą a gwiazdami, różami, perłami, jutrzenkami, fiołkami i liliami, piękno jej oddziaływa bezwzględnie inaczej niż piękno reszty świata. I ktokolwiek jest człowiekiem, nie może patrzeć na piękną kobietę tymi samymi oczami, jakimi podziwiał arabskiego konia, bukietu róż, krajobrazu górskiego lub malowniczego ornamentu na perskim dywanie. Jeśli więc obraz jest zbudowany na takim temacie jak Fryne, to ten pierwiastek zmysłowego piękna, ten czar musi bić z jej postaci siłą kształtów nie tylko pięknych, ale szczególniej kobiecych, żeńskich.”[1]– pisał Stanisław Witkiewicz. Słowa te, sformułowane pod koniec XIX stulecia, stanowią, w moim mniemaniu, uniwersalną prawdą o pięknie ciała kobiecego.

Zatem moja twórczość malarska ogranicza się do przedstawień aktu kobiecego, przedstawień, mających na celu nie tylko odwzorowywać wiernie modela, gdyż byłby to zabieg tępej imitacji rzeczywistości, a nie przekształcenia żywego obrazu w sztukę. Prawdziwa sztuka to nie tylko precyzyjne wykreślenie konturów i zacieniowanie postaci w odpowiednich miejscach. Często takie prace są bezmyślnie wykonane i nie posiadają żadnego wyrazu wypowiedzi twórczej. W mojej naturze leży chęć nie naśladownictwa, lecz przetwarzania. Odczuwam potrzebę udoskonalania, w swoim wymiarze artystycznym, zastanego wycinka rzeczywistości. Inaczej bezcelowe byłoby malarstwo dziś w ogóle, przy tak rozwiniętej fotografii cyfrowej. Pragnę uczestniczyć (zakładając, że inni artyści także) w procesie twórczym, który nie zawsze kończy się wraz z finalnym pociągnięciem pędzla, w którym nie istnieje pewność weryfikująca jego koniec. Proces twórczy nadal trwa, czy w umyśle twórcy, który spoglądając na płótno, czuje niedosyt, czy też w fantazyjnych zakamarkach wyobraźni drugiego widza, służąc za kolejną inspirację.tryptyk-1

Nagie ciało człowieka zawsze było w centrum zainteresowania sztuki. Akt inspirował największy dzieła w najwspanialszym okresie malarstwa europejskiego. W czasach renesansu i baroku, pod wpływem włoskich mistrzów, w wielu krajach rozprzestrzenił się temat przedstawień ciała ludzkiego. W momentach historii sztuki, gdy przestawał być wiodącym tematem, zawsze pełnił funkcję pokazu umiejętności i był głównym ćwiczeniem akademickim, co nadal zachowało się współcześnie na wielu uczelniach artystycznych.

Odrzucając kolejnymi manifestami dziedzictwo Grecji, nie zdołaliśmy odrzucić tematu aktu w sztuce. Może w nieco zniekształconej formie, ale istnieje do dziś.  Patrząc na rzeźbę Lipschitza „Kobieta z gitarą” z 1928 roku lub obraz Willema de Kooninga „Kobieta I” z początku drugiej połowy poprzedniego stulecia, widać, że przeszedł dziwne transformacje, mniej lub bardziej udane próby interpretacji.  Nadal jednak stanowi główny łącznik z klasycznymi dyscyplinami sztuki. Wielcy rewolucjoniści sztuki XX wieku, m.in. Picasso, zajmowali się tematyką aktu, przez co, dla niektórych obecnie niedowierzających w ich kunszt, stanowi on dowód na ich przynależność do grona godnych szacunku artystów, mieszczących się w tradycji malarstwa europejskiego.

Zatem wnioskując, stwierdzić można, iż akt nie jest tylko przedmiotem sztuki, lecz jego formą. Forma ta, ustalona przez starożytnych Greków w V wieku p.n.e. trwa do dziś.

Formą tą pragnę posługiwać się w swojej twórczości, tworząc monumentalne torsy kobiece na pokaźnych rozmiarach płótna w nawiązaniu do rzeźb klasycznych, czy też w modernistycznych ujęciach, ukazując subtelną erotykę i zmysłowe piękno przedstawianych kobiet. W swoich poszukiwaniach przypominam działania współczesnych fotografików aktu, którzy ustawiają zadawalającego ich modela w różnych pozach, manipulując przy tym oświetleniem, grą światła i półcieni, w celu wykazania wyobrażenia piękna aktu kobiecego. Retuszują w następstwie, zabiegami wzmacniania lub osłabiania tego, co chcą. Tak też i ja czynię, ale zaledwie jest to forma wyjściowa, preludium do późniejszej pracy.

Malarstwo aktu to nie „bezmyślne kładzenie plam na płótnie”[2]. Dochodzi tu konstrukcja i znajomość anatomii w celu uniknięcia, tłumaczonych przez niektórych artystów pseudo przekształceń i deformacji, które moim zdaniem, są zwykłą nieumiejętnością warsztatową i brakiem znajomości klasycznego warsztatu.

„(…) Ten, kto chce uczynić coś w sposób właściwy, nie powinien naturze niczego ujmować ani nie przydawać jej niczego nieodpowiedniego.”[3] pisał Albrecht Durer w swoich pismach.

Uważam, iż w celu tworzenia nawet abstrakcyjnych przekładów, znajomość warsztatu akademickiego jest potrzebna do osiągnięcia dojrzałości wyboru. Deformacja jest dopuszczalna, jeżeli widocznie umotywowana zabiegami artystycznymi a nie tylko filozofią danego artysty. W przeciwnym razie powstała, jako dzieło przypadku lub innymi słowami „wypadek przy pracy”, jest dowodem na brak dojrzałości twórczej.

Akt kobiecy, w mojej twórczości, nie jest przekształcany w kierunku abstrakcji, ale również nie można o nim powiedzieć, że jest to malarstwo stricte realistyczne. Określane często, jako takowe, nie jest trafnie odebrane, gdyż nie ma tu mowy o realistycznym kolorze. Jedynie forma nawiązuje do świata przedstawionego.

Moje malarstwo jest iluzyjne – jest wyobrażeniem aktu, a nie realistycznym odwzorowaniem żywego modela.

W cywilizacji idealizacji ciała ludzkiego i uprzedmiotowienia go w świecie komercji i reklamy, przyzwyczailiśmy się do harmonijnych uproszczeń. W naszej świadomości istnieje wzór aktu, wzór wypracowany przez billboardy, kolorowe czasopisma i obróbki w graficznych programach komputerowych. Wzór zupełnie błędny i bezmyślnie utworzony. Ciało kobiece przestaliśmy traktować  jako żywy organizm, jako różnorodność proporcji. Zapomnieliśmy, a może w ogóle nie wiedzieliśmy, o wielości kanonów proporcji ciała ludzkiego utworzonych m.in. przez Alberta Durera i Leonarda da Vinci.

Jeżeli mowa o kanonach historycznych, to widzimy już pierwsze ich odwzorowanie w przedstawieniach kobiecej sylwetki pochodzących z czasów prehistorycznych. Są to statuetki symbolizujące najprawdopodobniej płodność. Proporcje przedstawionych ciał szokują współczesnego widza ogromną otyłością  oraz często zbyt krótkimi kończynami. Przedstawień tych nie traktuje się  jednak tradycyjnie jako aktów, ale zapewne były to zobrazowane wyobrażenia na temat piękna kobiecego ciała dla danej cywilizacji.

Dzieło antyczne –  słynny „Doryforos” Polikleta,  jak i renesansowy „Dawid” Michała Anioła, ukazują nam wystudiowaną muskulaturę oraz doskonałe proporcjonalne ciało.

„Afrodyta Knidyjska”, ukazana w chwili poprzedzającej kąpiel lub wychodzenia z niej, to pierwsze w sztuce greckiej przedstawienie nagiej bogini. Piękno i harmonia proporcji, ukazane w tej rzeźbie, uczyniły z niej wzór do naśladowania przez innych artystów.

To, co uznawano za piękne w starożytności, w sztuce gotyckiej przestało być traktowane jako wzór piękna. Postać człowieka stała się kanciasta, w przeciwieństwie do zaokrąglonych form w sztuce antycznej. Często bywała przedstawiana w gwałtownym geście lub ruchu, zgięta w nienaturalnej pozie. Idealne proporcje ciała kobiecego znacząco odbiegały od proporcji klasycznej Wenus: okrągły brzuch, wąskie ramiona, proste nogi. Akt w gotyku, nawet w późnym jego okresie, niewiele ma wspólnego z idealizowaniem ludzkiego ciała, tak charakterystycznego dla posągów greckich i rzymskich. Dopiero w renesansie nastąpiło odrodzenie ideałów antycznych.

Akt / olej na płótnie/ Anna Gulak

Akt / olej na płótnie/ Anna Gulak

Poprzez następne stulecia ideał piękna ciała kobiecego był zmienny, nie tylko w zależności od danej epoki i obyczajowości, ale także od prywatnych gustów poszczególnych twórców.

Przeciętny współczesny człowiek nie odnajdzie zapewne piękna ciała kobiecego w rubensowskich przedstawieniach płci pięknej, chyba, że jest miłośnikiem puszystych kształtów. Nikogo ze współczesnych nie zachwycą muskularne sylwetki kobiece na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej, lecz ogólny wyraz artystyczny całości dzieła.

Zatem kanon piękna jest zmienny, co zostało unaocznione w dziełach poszczególnych epok. Oprócz wykreowanego kanonu dla danej ery, epoki czy dekady, ważne są także poszczególne subiektywne sądy o pięknie, czyli prywatne gusta i guściki.  Gust danego osobnika wykształcony w odpowiednim kręgu kulturowym i czasie może się zdecydowanie różnić od wyczucia estetycznego drugiej osoby. Nie tylko ważne są ogólnie przyjęte wzorce kulturowe, ale  także prywatne wyczucie estetyki, wytworzone przez odpowiednią psychikę i procesy w niej zaszłe przez lata kształtowania się człowieka.

W XXI wieku – erze sylikonu, botoksu i innych operacyjnych sztuczek przerabiania urody kobiecej do ogólnie dziś panujących wzorców – zmarszczki, fałdy, ledwie widoczne dysproporcje zaczęły nam poważnie przeszkadzać i stanowić o ułomności urody czy też szpetocie ciała kobiecego.

Akt w owalu / olej na płótnie / Anna Gulak

Akt w owalu / olej na płótnie / Anna Gulak

Kanon doskonałości przedstawień ciała ludzkiego stał się bardzo ścisły, a my -społeczeństwo, jako odbiorcy jego przedstawień, staliśmy się bardzo surowi i rygorystyczni. Potwierdzeniem tego jest (jeśli się głębiej zastanowić) zażenowanie i zmieszanie, jakie odczuwamy, widząc niedoskonałości ciała ludzkiego, przedstawianego szczególnie w sztuce fotografii, wideoklipów i video-instalacji. Łatwo jest zauważyć i wzdrygnąć się na obraz niespójności konturów, rażących nas niedoskonałości lub ciała pozbawionego młodzieńczej jędrności i witalności. Kiedy przedstawiony akt odbiega od kształtu, w którego istnienie, nie tylko sztuka, ale przede wszystkim kultura massmediów nauczyły nas wierzyć, czujemy się zmieszani i niekiedy niczym intruzi, wtargnąwszy w czyjś intymny personalny świat. Kanon doskonałości ciała kobiecego przedstawiany przez artystów, nawet w bardziej intymnych i dyskretnych sytuacjach, nas tak nie poraża zbrodnią braku intymności. Bierze się to zapewne z braku akceptacji w dzisiejszym świecie niedoskonałości wszelakich samych w sobie. Żyjemy w cywilizacji pędu do samodoskonalenia – nie tylko w sensie fizycznym, ale w każdej dziedzinie naszej ludzkiej działalności. Zjawisku humanizmu urosło w dzisiejszych czasach do takiej deformacji, że powstała wręcz karykatura idei kalokagatia. W swoich założeniach, idea niosąca same pozytywne aspekty filozofii afirmacji, w rezultacie w materializmu i laicyzmu obecnych czasów, przekształciła się w religię tępego kultu własnej osoby, w bezkrytyczną megalomanię widoczną niekiedy w rozmiarach monstrualnych.

akt_I/olej na płótnie/ Anna Gulak

akt_I/olej na płótnie/ Anna Gulak

W świecie przyrody, gdzie kanon doskonałości nie jest tak ścisły jak w przedstawieniach aktu, możemy z przyjemnością podziwiać jej przedstawienia w postaci malarstwa fotografii czy rzeźby. Z podziwem patrzymy na zdjęcia zwierząt, jezior lub gór skalistych, a zwykliśmy oceniać przedstawienia cielesności. Świadomie lub może nie, współcześni artyści fotografii zorientowali się, iż prawdziwym przedmiotem fotografii aktu nie jest wierne odtworzenie nagiego ciała, lecz zapatrywania przeciętnego współczesnego człowieka na to, jak powinno ono wyglądać.

W mojej twórczości, nagie ciało jest tylko punktem wyjścia do pracy nad obrazem, lecz jest pretekstem o wielkim znaczeniu. Nie ma mowy o przypadkowości wyboru modela, jak to nieraz bywa w malarstwie niektórych artystów, dla których model lub dany przedmiot, jako podstawowy wzór poczucia porządku bywa mało istotny. Idea całokształtu dzieła powstała w moim umyśle ma charakter niematerialny i dopiero poprzez znalezienie odpowiedniego wzoru jest w stanie urzeczywistnić się na płótnie.  W procesie tworzenia od samego początku istnieje ułożony schemat. Najpierw koncepcja, następnie znalezienie obiektu, jako wzoru porządku, którego wynikiem jest zmaterializowanie koncepcji. Ten ostatni etap wcale nie jest bardziej ważny od poprzednich, różni się tylko cechami charakterystycznymi dla warsztatu malarskiego, ale o tym później.

Ciało ludzkie, w odróżnieniu od innych przedmiotów, służących jako wzór porządku, różni się tym, że w przeciwieństwie do przedmiotów martwych (nieposiadających własnej niezależnej egzystencji poza płótnem w umyśle widza) jest bogate w przeróżne skojarzenia.  Przetworzone na rejon sztuki nie do końca traci te asocjacje. Tym samym, jako percypowany obiekt sztuki, często staje się źródłem daleko głębszego doświadczenia. Postrzegając akt, nasuwa nam się refleksja o nas samych, o tym kim jesteśmy i o pragnieniu uwiecznienia siebie w świecie pędzącego postępu i wirtualnych danych.

Akt w owalu - 2 / olej na płótnie / Anna Gulak

Akt w owalu - 2 / olej na płótnie / Anna Gulak

Lipiec 20, 2009

AKTUALNOŚCI-Najlepsze dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2009

Filed under: aktualności — Tagi: , , , , , , — Anna Gulak @ 12:38 pm

Władze Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie wybrały  trzech  tegorocznych dyplomantów   na wystawę „Najlepsze dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2009”. Z  Wydziału Malarstwa wybrano Pracę Dyplomową Anny Gulak.

Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 18 lipca 2009 roku o godzinie 12.00 w Auli Wielkiej Zbrojowni.

Wystawa otwarta od 18.07.2009 do 15.08.2009 w godzinach 11.00 – 17.00

Serdecznie zapraszamy.

najlepsze dyplomy ASP

Lipiec 12, 2009

AKTUALNOŚCI – Obrona Dyplomu na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – czerwiec 2009

Filed under: aktualności — Tagi: , , , , , , — Anna Gulak @ 12:15 pm

Obrona Dyplomu na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych odbyła  się 29 czerwca 2009. Prace były eksponowane w Pałacu Czapskich nazywany także Pałacem Krasińskich  (budynek Rektoratu ASP) przy Krakowskim Przedmieściu 5.