Listopad 14, 2016

Cykl ” Impressions in Black & Gold” 2016

inter black smallinter black small

download-polish-artist-anna-gulak-black-iii-125x100cm

inter black smallinter black small

Impression in Black & Gold nr III /olej na płotnie,relief, złocenia(gold leaf) / 125×100 cm

inter black smallinter black small

inter black smallinter black small

download-polish-artist-anna-gulak-in-black-i-130x100-cm

inter black smallinter black small

Impression in Black & Gold nr I /olej na płotnie,relief, złocenia(gold leaf) / 130×100 cm

 

inter black smallinter black small

inter black smallinter black small

download-polish-artist-anna-gulak-black-ii-125x100cm

inter black smallinter black small

Impression in Black & Gold nr II /olej na płotnie,relief, złocenia(gold leaf) / 125×100 cm

inter black smallinter black small

inter black smallinter black small

download-polish-artist-anna-gulak-black-iv-130x100-cm

inter black smallinter black small

Impression in Black & Gold nr IV /olej na płotnie,relief, złocenia(gold leaf) / 130×100 cm

inter black smallinter black small

inter black smallinter black small

download-polish-artist-anna-gulak-v-130-x100-cm

inter black smallinter black small

Impression in Black & Gold nr II /olej na płotnie, złocenia(gold leaf) / 130×100 cm

inter black smallinter black small

inter black smallinter black small

download-polish-artist-anna-gulak-in-black-vi-125x100cm

 

inter black smallinter black small

Impression in Black & Gold nr VI /olej na płotnie,relief, złocenia(gold leaf) / 125×100 cm

inter black smallinter black small

inter black smallinter black small

Styczeń 1, 2015

INDYWIDUALNA WYSTAWA GRAFIKI I RZEŹBY – Citta’ di Bassano del Grappa 6 grudzień-6 styczeń 2015

Filed under: aktualności — Tagi: , , , , , , , , , — Anna Gulak @ 10:19 pm

anna gulak veneto

Październik 20, 2014

ANNA GULAK-GRAFIKA/RZEŹBA WYSTAWA INDYWIDUALNA SIENA, WŁOCHY 2014

Filed under: aktualności — Tagi: , , , , , , , — Anna Gulak @ 8:14 pm

anna gulak Siena Italy

Czerwiec 2, 2014

O LIRYŹMIE PIĘKNA ABSTRAKCJI…

Filed under: aktualności — Tagi: , , , , , , — Anna Gulak @ 2:32 pm

 

FRAGMENTY Z OPRACOWANIA”LIRYZM PIĘKNA: ABSTRAKCJA I REALIZM W TWÓRCZOŚCI ANNY GULAK”

AUTORSTWA PROF. M. CAMPONE  WYKŁADOWCY HISTORII WSPÓŁCZESNYCH JĘZYKÓW SZTUKI

SECONDAUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

anna gulak creazione delle acque


„ (…) Nawiązująca do malarstwa analitycznego abstrakcyjna twórczość Anny Gulak odchodzi od wszelkiej przedstawieniowej fikcji, co powoduje, że z jednej strony ona sama staje się przedmiotem dociekań, a z drugiej – traci wszelką referencyjność, wszelkie naturalistyczne czy realistyczne odniesienia. Przejmując najczystsze koncepcyjne wzory europejskiego malarstwa abstrakcyjnego, które można powiązać z teorią Kandinskiego, artystka bada na swoich płótnach rytm, pewną abstrakcyjną, matematyczną konstrukcję. Nie powinien przy tym nikogo mylić taki tytuł jak „Impresja” ponieważ należy go rozumieć nie jako wrażenie, tj. reakcję zmysłów na kontakt z rzeczywistością, ale w sensie “czysto” etymologicznym, tj. jako “im-presję” (łac. imprimo, odciskam), niczym odcisk pieczęci w laku. Tytuł zatem nawiązuje do gestu artystki, do jej głębokiej i fizycznej relacji z płótnem, na którym, nie tyle “od-twarza”, ile raczej “wytwarza” rzeczywistość, którą reinterpretuje za pomocą właściwych sobie kodów wyrazowych i formalnych. W gruncie rzeczy chodzi tu o sens, który takim tytułom nadawał już Kandinsky, gdy pisał  “(…) wrażenie z »natury«, wyrażone w formie rysunkowo-malarskiej. Obrazy tego typu nazywam »Impresjami«”.

inter black small

anna gulak abstrakcja 1

inter black small

Artystka nie kroczy przy tym po prostu ścieżkami przetartymi przez innych poprzez użycie przeróżnych materiałów – na myśl przychodzi tu sztuka materii Burriego – bo choć wykorzystuje najrozmaitsze, niezwykłe i niespotykane materiały i środki wyrazu, to jednak czyni to ze względu na ich ekspresyjne walory, a nie dlatego, że poszukuje nowych rozwiązań dla samego poszukiwania. Olejne obrazy, w które wstawia złote rzeźbiarskie elementy dają efekty zależne od tego, jak pada na nie światło, a to z kolei pozwala zaistnieć swoistej “poetyce materii” (notabene, gdy o niej mowa, to wprost nie sposób pominąć je znaczenia dla duchowego horyzontu człowieka). W rezultacie prace te odznaczają się niemal rzeźbiarską materialnością, która wypływa z ich kompozycyjnej równowagi. Anna Gulak koncentruje się na podkreślaniu właściwości powierzchni, jest więc zainteresowanie, nie tyle przedstawianymi kształtami czy grą barw, ile raczej teksturą i kolorem samej materii, choć zarazem w swych obrazach stara się zachować ogólną harmonię.

inter black small

anna-gulak-obraz-abstrakcja-malarka1

inter black small

Posługując się wypracowanym przez siebie delikatnym i lirycznym językiem, artystka przekłada swe uczucia i fantazje na materialne kształty złożone z barw i wypukłych elementów. Te z kolei w połączeniu z organicznymi formami przyrody, z jednej strony stanowią osnowę dla pejzaży abstrakcyjnych niczym sny, a z drugiej – wytwarzają aurę zbudowaną z nawarstwionych gam kolorystycznych, które obdarzone silnym ładunkiem symbolicznym, niosą ze sobą rozmaite aluzje. Błękit, który w sztuce bywał interpretowany na rozliczne sposoby i który można wiązać, na przykład, z van Goghiem i Kandinskim; zieleń, czerwień, oranż – wszystkie te barwy, we wszystkich odcieniach, dają świadectwo synestetycznych zdolności, które Anna Gulak posiada ponad wszelką wątpliwość. Jej abstrakcyjne płótna stanowią współczesną tranksrypcję akordów, które swego czasu wygrywali Skriabin i Korsakow. W ślad za wielką europejską tradycją sztuki abstrakcyjnej, artystka przenosi swe impresje na płótno, niczym w jakimś akcie katharsis, przez co wywołuje i uwidacznia zawieszenie, któremu ulega wszelka percepcja czasu i przestrzeni, i z którym mamy do czynienia, gdy człowiek zmierza do samoświadomości(…).

inter black small

6

inter black small

(…)Nawarstwienia materii na płótnie, dodatkowo podkreślone umiejętnym opracowaniem olejnego tła i niemal zawieszone w próżni stają się metaforą egzystencjalnych poszukiwań, mających umożliwić odkrycie czegoś autentycznego i pozytywnego, równie cennego jak elementy wstawione w obrazy, czegoś, co można by przeciwstawić zasmucającej niepewności, która osacza człowieka i stanowi wyraźną oznakę współczesności.

inter black small

anna gulak abstrakcja 1

inter black small

Fakt, że w swej pracy Anna Gulak skupia się na materii i jej energii umożliwia zaistnienie prawdziwej „poetyki materii” charakterystycznej dla jej malarstwa. Odmiennie jednak niż miało to miejsce w malarstwie modernistycznym, cechującym się odrzuceniem formy, artystka bynajmniej nie usuwa jej z płótna. Poszukuje ona bowiem nowych środków ekspresji, takich, w których forma wypływałaby z jej gestu, z samego poszukiwania wyrazu. Ogólnie rzecz ujmując, forma nie poprzedza tu dzieła, lecz zeń wyrasta. Tym sposobem, potwierdzona zostaje wyższość sztuki, która kształtuje rzeczywistość i nadaje jej sens za pośrednictwem początkowego poetycznego gestu artysty.

inter black small

ANNA GULAK ABSTRAKCJA 5

inter black small

Zatem dzieło nie rodzi się tutaj z organizacji form, lecz wypływa z wyobraźni tego, kto je tworzy, tj. z wyobraźni wyłącznie tej osoby, w której umyśle „forma się kształtuje”(…).

(…)Osobowość artystki wyraża się w całkowicie oryginalnej artystycznej ekspresji. Sposób, w jaki posługuje się charakterystycznymi dla siebie środkami wyrazu, sytuuje ją w tym nurcie sztuki XX wieku, który z jednej strony wyznaczony jest twórczością Fontany, a z drugiej Burriego i Rauschenberga. Ci mistrzowie szukali bowiem kodu komunikacyjnego, który obalając kanoniczne podziały między sztukami, pozwalałby mieszać ze sobą rozmaite języki, a przez to wyrażał złożony charakter rzeczywistości. W tym sensie każde abstrakcyjne płótno Anny Gulak można postrzegać jako „hipertekst’ w znaczeniu, jakie nadał temu terminowi wielki rosyjski reżyser Eisenstein w swym tekście z 1929 r. zatytułowanym Poza kadrem, czyli jako zestaw tekstów, które należy odczytywać łącznie w taki sposób, by wykorzystując związki tematyczne sprawnie przechodzić od jednego do drugiego.

inter black small

ANNA GULAK ABSTRAKCJA 6

inter black small

Jest to szczególnie widoczne w Świetle,pracy , w której podział płótna- nawiązuje do motywu, który za sprawą słynnych wcześniejszych dzieł stał się swoistym toposem – wyraża i uwiecznia sposób bycia artystą w tej konkretnej chwili: z połączenia action painting i wstawionego świetlistego elementu rzeźbiarskiego powstał wielowymiarowy obiekt zdolny wywołać efekt świecenia, będący sednem tytułu. Tym sposobem, artystka podjęła strategię typową dla informelu, za pomocą której pragnie ona dotrzeć do nowych sfer liryzmu. Ów liryzm z kolei ma pozwolić wyodrębnić obszar sztuki abstrakcyjnej, niemającej żadnych odniesień do jakiejkolwiek rzeczywistości czy to zewnętrznej, czy to wewnętrznej.

inter black small

GERICO ANNA GULAK

inter black small

Owocem podobnych eksperymentów techniczno-formalnych jest obraz zatytułowany Płonące Jerycho. Niemal poziome podziały tego dzieła wyznaczone są przez rzeźbiarskie wstawki mające przedstawiać menorę, które stają się coraz bardziej wypukłe w miarę zbliżania się do środka płótna, tj. miejsca, w którym komunikacyjne napięcie sięga szczytu. Ów przedmiot – symbol ludu żydowskiego – pozwala zrozumieć tytuł odwołujący się do kluczowego momentu w historii Izraela opisanego w Księdze Jozuego, tj. do zdobycia miasta w Kanaan, którego mury runęły w chwili, gdy przy dźwiękach szofarów żydowscy kapłani okrążyli je siedem razy. Obraz ten silnie oddziałuje swoją metaforycznością – jest to hołd złożony ludowi, który najtragiczniejsze momenty swojej historii przeżył w ubiegłym wieku właśnie w Polsce okupowanej przez nazistów.(…)

(…)Z racji komunikacyjnych kodów, którymi posługuje się artystka, zespół jej płócien można określić jako harmonijny w znaczeniu etymologicznym tego słowa.

Poprzez swe działania, dzięki którym przywraca i przepracowuje „klasyczne” zapowiedzi sztuki abstrakcyjnej, w swych epistemologicznych poszukiwaniach Anna Gulak odtwarza związek pozwalający unieść i odzyskać ideał piękna i harmonii w sztuce współczesnej. Nie rezygnuje przy tym ona z charakterystycznych dla siebie poszukiwań formalnych i poznawczych zarazem. Sonduje bowiem ładunek energii i sugestii właściwy dla nagiej i surowej materii, która oddaje się w swym „byciu czymś danym”, a przy tym pozostaje niezależna i wolna od konfiguracji narzucanych jej przez biologiczny wymiar fizyczności, choć przy tym wszystkim bynajmniej nie odrywa się od siebie samej.(…)

inter black smallinter black small

polish-artist-anna-gulak-1-painting

inter black small

(…)W sztuce Anny Gulak współistnieją liryczna abstrakcja i portretowy realizm. Artystka wchłania tendencje obecne w dzisiejszej kulturze artystycznej, lecz zarazem przekształca je poprzez odwołania do klasycznych rozwiązań, formuł i typów przedstawień. Obie tak odmienne składowe jej twórczości powodują, że na tle współczesnej sztuki mówi ona absolutnie oryginalnym głosem. Pragnie ona ukazywać złożone problemy współczesności za pomocą języka przywracającego ideał piękna, ideał, który nigdy nie jest celem samym w sobie, ale jest zainspirowany pierwotną „Ideą Piękna”.(…)

Maria Carolina Campone

 

Wykładowca Historii współczesnych języków sztuki

 

Seconda Università degli Studi di Napoli

 

 

 


Czerwiec 1, 2014

Popiersia Jana Pawła II Anny Gulak w Pałacu Wikariatu Watykańskiego Św Jana na Lateranie

Filed under: aktualności — Tagi: , , , , , — Anna Gulak @ 11:50 pm

29 maja w  Pałacu Wikariatu Watykańskiego Św. Jana na Lateranie nastąpiło uroczyste odsłonięcie monumentalnego popiersia Świętego Jana Pawła II autorstwa polskiej artystki Anny Gulak. Jest to kopia popiersia usytuowanego w Atrium Auli Pawła VI w Watykanie. Ceremonii przewodniczył Wikariusz Rzymu Jego Eminencja kardynał Agostino Vallini. Obecni byli także przedstawiciele władz Miasta Rzymu oraz dyplomacji.

anna gulak

anna gulak

Kwiecień 28, 2014

Wystawa na placach i ulicach Rzymu „Twarze Jana Pawła II i Jana XXIII” 17.04- 4.05.2014

Filed under: aktualności — Tagi: , , , , , , — Anna Gulak @ 8:07 pm
anna gulak

Wystawa na placach i ulicach Rzymu autorstwa Anny Gulak zatytułowana „Twarze Jana Pawła II i Jana XXIII” przedstawia prace  graficzne ukazujące portrety dwóch Wielkich Papieży w połączeniu z wybranymi cytatami z ich nauczania w kilku językach.
Ekspozycja łączy przesłanie artystyczno-wizualne  z pięknymi papieskimi wypowiedziami, ukazując ich nauczanie, nadal tak bardzo aktualne dla współczesnego społeczeństwa, służące pogłębieniu wiary, szerzeniu orędzia pokoju, dialogu, przebaczenia oraz ukazaniu miłości Boga Stwórcy.
Portrety są eksponowane na specjalnych konstrukcjach wystawienniczych rozmieszczonych w różnych miejscach    historycznego Rzymu od 18 kwietnia do 4 maja w pobliżu ekranów transmitujących obchody kanonizacji. Główne lokalizacje to m.in.: Castel Sant’Angelo, Piazza della Chiesa Nuova, Via dei Fori Imperiali, Piazza dell’Esquilino (Santa Maria Maggiore),San Giovanni in Laterano i San Paolo Fuori Le Mura oraz w biurze prasowym  obchodów Kanonizacji w Auli Pawła VI w Watykanie.
Projekt został zrealizowany pod patronatem różnych  Instytucji Państwa Watykańskiego (Papieskiej Rady ds. Kultury, Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, Wikariatu Generalnego Rzymu, ORP) oraz miasta Rzymu.

kanonizacja rzym anna gulak

4 mostra Anna Gulakrome Anna gulakANNA GULAK ROMA VATICANOroma anna Gulakanna gulak canonizazzione jpii 2castel san angelo anna gulakchiesa nuova roma anna gulakanna gulak roma artistaanna gulak santa maria magggiorebasilica vaticana anna gulakanna gulak jpIIanna gulak vaticanoanna gulak san paolo fuori le mura roma

Marzec 6, 2014

Sztuka jest podwaliną kultury

Filed under: aktualności — Tagi: , , , , , , , , , , — Anna Gulak @ 10:04 pm

link do wywiadu:

SZTUKA JEST PODWALINĄ KULTURY

 

 

Cztery dziedziny sztuki. Jedno nazwisko. Seria prestiżowych wyróżnień i nagród. Ekspozycje w Polsce i poza jej granicami. I wielka miłość do sztuki. O swojej artystycznej drodze opowiada malarka i rzeźbiarka, Anna Gulak.

ANNA GULAK 1

Wrzesień 1, 2013

Wystawa „Meditazioni e Testimonianza” Werona, Włochy

Filed under: aktualności — Tagi: , , , , , , , , — Anna Gulak @ 6:50 pm

polish-artist-anna-gulak

inter black

W CELU OBEJRZENIA FILMU Z WYSTAWY, PROSZĘ KLIKNĄĆ NA PONIŻSZY LINK:

2013 San Fermo Maggiore Mostra di Anna Gulak

inter blackinter black

inter black

 

Sierpień 31, 2011

WYWIAD Z ANNĄ GULAK DOTYCZĄCY PRAC NA TEMAT OSOBY JANA PAWŁA II SIE RPIEŃ 2011

Filed under: aktualności — Tagi: , , , , , , , , , — Anna Gulak @ 12:39 am

inter black

W CELU OBEJRZENIA FILMU, PROSZĘ KLIKNĄĆ NA PONIŻSZY LINK:

inter black

Polish artist gets ready for upcoming exhibit, including works of John Paul II

Październik 11, 2009

TROCHĘ O PIĘKNIE

Filed under: aktualności — Tagi: — Anna Gulak @ 10:38 am

Czym jest piękno?

 powiększony fragment tryptyku, anna gulak

powiększony fragment tryptyku, anna gulak

Zapewne tym, co nam się podoba, tym, co na ogół określane jest, jako „urzekające”, „cudowne”, „wzniosłe” lub „ładne”. Pięknym może być dany pejzaż, proporcjonalności rysów czyjeś twarzy lub uśmiech starszej kobiety, pogodzonej ze sobą i ze światem. Piękno może być zawarte w pąku róży, w zestawieniach kolorystycznych danego obrazu lub może się także wyrażać poprzez harmonię proporcji, dany ład i porządek lub jako pewien kanon urody przyjęty w danym społeczeństwie. Piękna jest miłość matki, radość dziecka, akt poświęcenia się w bezinteresownej miłość do człowieka.

Z wieloznacznej różnorodności piękna wynika, iż jest ono odczuwane, jako wrażenie zmysłowe lub odczucie duchowe i może objawiać się w przeróżnych formach – jako piękno przyrody, piękno fizyczne człowieka, piękno duchowe oraz piękno formy przedstawionej w danej rzeczywistości lub dziedzinie sztuki.

Na przestrzeni wieków podejmowane były niezliczone próby zdefiniowania tego pojęcia, począwszy od starożytnej Grecji, w której utożsamiano je z ideą dobra, duchowością, moralnością, myślą i rozumem oraz z doskonałością, jako warunkiem piękna i sztuki na najwyższym poziomie. Pojęcie to zostało następnie zawężone do określanie tego, co wywołuje estetyczne przeżycie, czyli do całokształtu procesów zachodzących w ludzkiej świadomości, wywołanych obcowaniem z dziełem sztuki (przedmiotem estetycznym).

Sztuka zawsze była jednym z podstawowych elementów kultury, obszarem życia społecznego i świadomości społecznej, w ramach, którego, wskutek twórczości artystycznej, kształtował się świat dzieł sztuki. Celem sztuki, przynajmniej do końca XIX wieku było zaspakajanie ludzkiej potrzeby doznawania estetycznych przeżyć. Później rozumienie sztuki było historycznie zmienne.

Piękno, jako jedna z podstawowych kategorii estetyki, określane przez Arystotelesa, jako to, co przyjemne lub według Kanta – co się podoba z subiektywna koniecznością, w sposób powszechny, bezpośredni i bezinteresowny, w historii estetyki wykazywało ogromną zmienność, wieloznaczność. Typowe i często spotykane są określenia piękna, jako obiektywnej właściwości przedmiotów (zwłaszcza ich układu), takiej jak np.: harmonia, symetria, proporcja, miara czy ład, przyjemność wzrokowa lub słuchowa, stosowność (właściwość, odpowiedniość) lub użyteczność. Jako ideał historyczny ukształtowany i społecznie utrwalany w danej epoce, stawał się obowiązującym kanonem twórczości artystycznej.

„Malarz, który ma wykonać obraz powinien malować go jak najpiękniej potrafi. Czym jednak jest piękno, tego nie wiem. Tak bym wszelako tutaj piękno chciał rozumieć: powinniśmy się starać to czynić, co w dziejach ludzkości większość za piękno uważa.”[1] Pisał Albrecht Durer.

Piękno w mojej twórczości wyrażają formy nieruchome, uchwycenie piękna ma postać bezruchu, czy też na kartce papieru, na skrawku płótna czy schwytanego w masie kształtu rzeźbiarskiego. Podobnie jak u artystów w starożytnej Grecji, poszukuję piękna duchowego w celu ukazania, wyrażenia piękna żywego, przejawiającego się w ciele.  Zależy mi, bowiem na zachowanie równowagi pomiędzy przedstawieniem piękna kształtów ludzkich a weryzmem oddania rzeczywistości. Rzeźba grecka nie idealizuje abstrakcyjnego ciała, ale poszukuje raczej piękna idealnego, tworząc syntezę ciał żywych, przez które wyraża się piękno psychofizyczne, harmonizując dusze z ciałem, czyli piękno form i dobroć ducha. Jest to ideał kalokagatia, który przyświeca także i mojej twórczości. Piękno to najlepiej wyrażają formy nieruchome, w których fragment akcji lub ruchu znajduje równowagę i wytchnienie i których prostota wyrazu odpowiada najbardziej bogactwu szczegółów.

Piękno dla mnie jest wartością samą w sobie i bytem autonomicznym. Nie zależy tylko i wyłącznie od podstawy fizycznej, która przygodnie je wyraża. Nie jest związane z tym lub innym przedmiotem zmysłowym, ale istnieje wszędzie.  Ma charakter transcendentalny i odnosi się do obiektywnie istniejącego poza nami świata. Odpowiada nie tylko temu, co się widzi, ale także temu, co bywa ukryte i często nie dostrzegalne przez zwykłego śmiertelnika (jak np. słynna zewnętrzna brzydota Sokratesa, który jaśniał pięknością wewnętrzną).

W wielu epokach zakładano ścisły związek pomiędzy pięknem a dobrem. Także i ja to czynię. Dla mnie równa się ono temu, co dobre i co posiada wartości duchowe a nie tylko jest odwzorowane fizycznie, jako doskonałość proporcji, jako ład i harmonia oraz współgrająca ze sobą estetyczność tego, co jest uznane za kanon w obecnym czasie i w danej kulturze.

Piękno w mojej sztuce pragnę wyrazić także, jako prawdę charakterów, realizującą pewne wartości artystyczne jak np. ekspresję, prawdę artystyczną, romantyczną nastrojowość w celu emocjonalnego poruszenia w duszy patrzącego. Prawdę tą, pragnę uwidaczniać w przedstawieniach portretowanych przeze mnie osób w rysunku i rzeźbie, w których widz dostrzeże je, nie tylko rozumem, ale pojmie je także uczuciem.

Piękno nadzmysłowe, w moim rozumieniu, stanowi prawdziwą naturę piękna. Jest nim piękno boskie – mistyczne, emanujące nie tylko na człowieka, ale także na cała naturę. Pragnę, aby widz odczuwał je w mojej twórczości, jako kontemplację pewnego stopnia nadprzyrodzonej doskonałości. Uwidocznia się ono także w pięknie zmysłowym, jako spójnik poszczególnych części przedstawienia, jako harmonia proporcji ciała ludzkiego (przedstawiona w mojej twórczości w malarstwie aktu). Pragnę ukazywać je w sposób swobodny, pozbawiony ukrytych znaczeń, radosne w swym istnieniu i w przejawach.

Oprócz wymiaru symbolicznego i przesłania duchowego ma ono także inne zadanie – dostarczanie widzowi przyjemności estetycznej. Wyrażone w fizyczności ciała kobiecego także objawia się w zabiegach kompozycyjnych i warsztatowych, odbierane poprzez formy układów percypowanych zmysłowo i pozbawionych dysonansu. Zatem dbam także o estetykę rozwiązań formalnych we wszystkich dziedzinach mojej twórczości.

Pragnę, aby piękno objawiało się w żywym przedstawieniu, a nie martwym i statycznym dziele. Dlatego  dbam o dynamikę przestawienia, która tworzy iluzję ożywienia rzeczywistości. Celem mojej twórczości jest ukazanie piękności niespokojnej i zadziwiającej, mającej na celu przykucie uwagi widza. W odbiorze moich prac, zarówno jak i w tworzeniu, czynnikiem najbardziej ważnym jest wyobraźnia, jej oddaję podmiotowość, gdyż ona stanowi władzę zdolną empirycznie uchwycić tak artystyczne, jak i naturalne piękno.

Wzniosłość jest kolejnym ważnym czynnikiem wyrażania moich poszukiwań estetycznych. Mimo, iż we współczesnej sztuce widać tylko znikome jej ślady (zarówno jak i estetyki) to właśnie w niej odwzorowuje się majestat piękna symbolicznego, który pragnę wyrażać w swojej sztuce. Wzniosłość, niczym „echo wielkiej duszy” jest wyrazem wielkich i szlachetnych namiętności, w których grę wchodzi uczestnictwo uczuciowe podmiotu tworzącego lub odbiorcy danego dzieła.

Na pierwszym planie w akcie kreacji artystycznej stawiam entuzjazm. Kreacja jest fundamentalną potrzebą człowieka osadzoną głęboko w jego naturze.  Chęć pozostawienia po sobie śladu, czyli stworzenia czegoś, towarzyszy naturze ludzkiej od zarania dziejów. Świadczą o tym choćby prehistoryczne malowidła w jaskiniach, stanowiące wyraz istnienia, siły i przynależności do danego miejsca.

Każdy artysta widzi świat w inny sposób, podobnie jak każdy poszczególny człowiek odbiera rzeczywistość na wielość sposobów. Paul Klee pisał, iż „sztuka nie odtwarza widzialnego, lecz czyni widzialnym”. Zatem, u podstawy moich działań twórczych i podjęcia trudu tworzenia leży potrzeba ukazywania piękna stworzenia poprzez mój własny indywidualny język (poprzez moje subiektywne postrzegania) i odtwarzanie go przed oczyma tych, którzy nie są w stanie je dostrzec w otaczającej rzeczywistości.

Older Posts »