Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki. - Leonardo da Vinci Anna Gulak Mgr. Sztuki Artysta Plastyk